اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی

 

پیام اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی

 

1 year 10 months ago

موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور.

داکتر غلام سعید راشد
CEO

داوطلبی هاداوطلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳ - ۱۳:۴۴ کابل
Background image

کرایه گیری تعمیر برای اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی

اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید که در پروسه دواطلبی{ کرایه گیری تعمیر برای اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی تحت ریفرنس نمبر MOPH . . .