اطلاعیهنمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۱۰:۳۷
Background image

اعلامیه اداره ملی غذا و ادویه افغانستان!

اعلامیه اداره ملی غذا و ادویه افغانستان!
درین اواخر بعضی از تجاران محترم تورید ادویه تشویش اظهار داشته اند و شایعات در دنیای مجازی جریان دارد که ګویا اداره ملی غذا و ادویه افغانستان سکتور ادویه را به ګونه انحصاری به پنج شرکت می دهد.
دراین باره اداره ملی غذا و ادویه افغانستان کدام تصمیم را اتخاذ نکرده است. تجاران و دست اندرکاران محترمِ بخشِ ادویه اګاه باشند.

Recentنمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۱۰:۳۷
Background image

اعلامیه اداره ملی غذا و ادویه افغانستان!

اعلامیه اداره ملی غذا و ادویه افغانستان!
درین اواخر بعضی از تجاران محترم تورید ادویه تشویش اظهار داشته اند و شایعات در دنیای مجازی جریان دارد که ګویا اداره ملی غذا و ادویه افغانستان . . .